Gavin Maloof Joins Tezotopia To Build Metzopia: The Virtual Vegas

Tezotopia

Press Release: Unique NFT project Tezotopia and Las Vegas entrepreneur Gavin Maloof are building a Virtual Vegas Metaverse called Meztopia, set to launch Q3, 2022.    1st March 2022, San Jose, Costa Rica —  Las Vegas titan and entrepreneur Gavin Maloof has teamed up with the hit blockchain game Tezotopia to create the ‘Entertainment Capital […]